Bijentuinen

Het gaat al een tijdje slecht met de bijen. Ze zijn nochtans heel nuttig en een belangrijke schakel in de natuur. Helaas verdwijnen er de dag van vandaag tuinen, bermen, weilanden en akkers overal met bloemen met nectar. Om het probleem tegen te gaan creëerde Knokke-Heist meer dan 10 bloemenweiden die bevorderlijk zijn voor bijen, nuttige insecten en het milieu. In totaal zijn er 12 projectlocaties aangeduid die potentieel bezitten om verder ontwikkeld te worden in het kader van het algemeen bijenwelzijn. Wanneer bijen of andere dieren regelmatig een bepaald gebied gebruiken om zich te voeden dan spreekt men van een foerageergebied. Onderstaande figuur geeft voor elke deelgemeente de desbetreffende projectzones weer. In combinatie met het gemiddelde "foerageergebied" met een straal van 1.5 km.  Dit toont aan dat Knokke-Heist een BIJzonder vriendelijke gemeente is.

Kaart: bijen in Knokke-Heist

Bijensites Knokke-Heist

Site 1: Ramskapelle speelnatuur

 • sterke aanwezigheid van stuifmeel komt uit ingezaaide bloemenweide

Site 2: Heist demoruimte Noordhinder

 • sterke aanwezigheid van stuifmeel uit de beplantingen in het eerste deel van het seizoen
 • de grond was niet goed bewerkt voor het inzaaien. Door overdadige plantengroei kan het zaadmengsel niet meer ontkiemen in het najaar, de vele grassen die spontaan komen uit de bloei van vorig jaar zorgen ervoor dat nieuwe planten op het einde van het seizoen geen plaats meer hebben.

Site 3: Knokke Wulpenhoek

 • sterke aanwezigheid van stuifmeel uit de beplantingen
 • aanwezigheid van pesticiden gevonden waarvan de actieve stof voornamelijk wordt gebruikt in de aardappelteelt

 

Site 4: Knokke Scharpoord

 • Hybride type met stuifmeel van planten uit landbouw, tuinbouw, siertuin en een sterke aanwezigheid van stuifmeel uit eigen beplantingen

Site 5: Knokke Paulusstraat

 • Hybride type met stuifmeel van planten uit landbouw, tuinbouw, siertuin en een sterke aanwezigheid van stuifmeel uit eigen beplantingen

 

Conclusies:

 • op de sites 1 tot 4 waar de aanplantingen door de gemeente voorzien waren, bleek de diversiteit hoger dan het gemiddelde in België te liggen
 • op site 5, waar geen enkele aanplanting verwezenlijkt werd, waren de gemeten hoeveelheden stuifmeel en de diversiteit ervan zwakker in 2014 en 2015. Maar de aanplanting van de bloemenweides van een particulier in samenwerking met Beeodiversity hebben wel een positief effect op de site.
 • De aanleg van bloemenweides, zelfs veraf (meer dan 2 km), door een meewerkende landbouwer zijn zeer positief op site 5. Een groter gestructureerd systeem van aanplantingen bij landbouwers zou zeer nuttig zijn.
 • Onder alle lopende BeeOmonitoring-studies werd het hoogste niveau aan plantaardige diversiteit gemeten in het project van Knokke-Heist "A place to Bee" en dit over het ganse jaar. Er werden tot 51 plantensoorten teruggevonden in één staal, dit is meer dan 2 x het gemiddelde cijfer.
 • De lokale imkers kregen in 2017 een opleiding van Beeodiversity om te leren hoe ziektes beter te behandelen en te voorkomen. Op die manier kan de verspreiding van ziektes in de bijenkast worden tegengehouden.
 • Het is zeer belangrijk dat de grond goed voorbereid wordt voor het inzaaien. Enkel dan kunnen de planten optimaal bloeien. Dit zal een zwakke bloei in het late seizoen zoals op site 2 verhinderen.
 • De bronnen van de pesticiden kunnen geïdentificeerd worden. Sensibilisatie-acties en workshops op poten zetten om het gebruik van pesticiden te verminderen.
  • landbouwers zijn verplicht om een aantal uur vorming te volgen in het kader van hun subsidies, Knokke-Heist heeft gekozen om onze landbouwers een vorming te geven over het gebruik
 • Er wordt een doctoraatstudent bij Beeodiversity een evaluatie gemaakt over het samenleven van solitaire bijen en honingbijen in onze aanplantingen.
 • De resultaten van het project in Knokke-Heist worden het onderwerp van een wetenschappelijke publicatie.

 

Op regelmatige basis worden de kolonies bezocht door Beeodiversity die controles doet en ingrijpt waar nodig:

Eind januari winterbezoek
Half maart voorjaarscontrole
Eind april routine bezoek - controle voorzwerming: delen van de kolonie om het zwermen tegen te gaan
Half mei routine bezoek - controle voorzwerming: delen van de kolonie om het zwermen tegen te gaan
Eind juni routine bezoek - controle op het einde van de zwerming-periode. Indien er zwerming was controle van de nieuwe koningin
Eind juli routine bezoek - afnemen van de honingzolders - honingproductie, behandeling anti-varroa plaatsen
Midden augustus routine bezoek
September routine bezoek - bijvoederen met suikersiroop
Oktober voorbereiding van de overwintering: plaatsing van isolatie, laatste controle van de status, bijvoederen met suikersiroop en wegnemen behandeling varroa
November inwinteren van de bijen
December wintercontrole - controle van de suikerreserves en bijvoederen in geval van tekort - facultatief bezoek. Er zijn 10 bezoeken voorzien, maar het is afhankelijk van het weer/seizoen