Bossen

Meest kwetsbare waardevolle bossen

Bossen geven ons niet alleen mooie landschappen of mogelijkheden tot recreatie. Ze zijn ook leveranciers van hout, ze zuiveren de lucht, ze spelen een rol in de waterkringloop en ze kunnen erosie tegengaan. Bossen kunnen in het kader van de klimaatverandering ook hitte temperen en verkoelend zijn op warme dagen. En ze herbergen waardevolle planten en dieren.

In principe zijn alle bossen, waar ze ook liggen, beschermd door het Bosdecreet. Maar in gebieden die niet in eerste instantie bestemd zijn voor natuur, bos of park, is de procedure om van die bescherming af te wijken relatief eenvoudig en zijn die bossen dus minder goed beschermd.

Er verdwijnen dus nog steeds bossen, soms ook oude en bijzondere bossen. Dat verlies is onherroepelijk, omdat zulke bossen niet snel op een andere plaats opnieuw gecreëerd kunnen worden. Een bos is immers veel meer dan een collectie bomen.

De Meest Kwetsbare Waardevolle Bossen (MKWB) zijn bossen die niet gelegen zijn in een groene ruimtelijke bestemming, maar onder andere in woongebied, industriegebied, recreatiegebied of landbouwgebied.  In zulke gebieden zijn bossen minder beschermd, en dat maakt ze kwetsbaar. U kan de kaart raadplegen via het online Geoloket MKWB.

Meer informatie