Historiek Sportdienst Knokke-Heist

•In 1984 werd door de aanstelling van een “sportverantwoordelijke” een eerste belangrijke impuls gegeven tot een grondige heroriëntering  van het gemeentelijke sportgebeuren dat tot dan “behandeld werd door diverse diensten en VZW’s. (sport zat “her en der” verspreid)

 

•Aanvankelijk door de sportverantwoordelijke en in een latere fase door de sportdienst werd op basis van een “intern” beleidsplan in de periode 1984-1994 werk gemaakt van het centraliseren van het beheer, van het renoveren van de infrastructuur die tot dan een “puinhoop” was en van het opzetten van een eerste reeks promotieacties. (diplomazwemmen dateert van 1984 en de strandloop van 1985)
•In 1996 werd de atletiekpiste in gebruik genomen en in 1997 het kunstgras voor hockey.

 

•De omzetbrief van Minister Kelchtermans i.v.m. het gemeentelijk personeelsbeleid enerzijds en het aantreden van een nieuwe bewindsploeg zorgden niet alleen voor een tweede belangrijke impuls maar tevens voor een omwenteling binnen diverse diensten die actief waren in de “vrijetijdsbranche”. Een duidelijke beleidsvisie werd noodzakelijk.

 

•Na de definiëring van de globale beleidsvisie en van de visie voor de sector vrije tijd bleek de tijd rijp om op basis van deze zaken ook specifiek voor de sport een duidelijk beleidsplan te ontwikkelen waardoor de opdracht van de sportdienst duidelijk werd en de dienst aan de hand dit scenario het gemeentelijk sportgebeuren kan regisseren. Dit gegeven resulteerde in de opmaak van een sportbeleidsplan 1998-2000 dat voorgelegd en goedgekeurd werd door de gemeenteraad.

 

•In 1998 werd gestart met de uitbouw van een sportpromotie team door de aanvang van een stafmedewerker sportpromotie. Waardoor er meer evenementen, sportkampen en acties voor doelgroepen konden ontwikkeld en georganiseerd worden.

 

•In 2001 werd de dienst opgedeeld in drie teams die elk een specifieke reeks taken hebben inzake de uitvoering van het sportbeleidsplan 2001-2006,
•In 2005 werd werk gemaakt van het vervolledigen van het team administratie en onthaal en van het sportpromotieteam alsook van de aanwerving van een ploegchef voor het team toezicht en onderhoud.
•De bouw van een gloednieuw sportcomplex in Westkapelle (in gebruik genomen in april 2007) en de aankoop van sportcentrum Laguna (met de bijhorende voorlopige ingebruikname vanaf oktober 2004) en de renovatie van dit complex  (officieel in gebruik genomen in mei 2006) zorgden voor een nieuwe belangrijke stap in de uitbouw van een sportbeleid in Knokke-Heist. In functie van de bemanning van deze (ver)nieuw(d)e centra werden 4 extra zaalwachters aangeworven.

Contact

Sportdienst Edward Verheyestraat 14 8300 Knokke-Heist

Openingsuren

050 630 480 050 630 499  Sport@knokke-heist.be