Preventie

De preventiedienst is een gemeentelijke dienst die deels gesubsidieerd wordt door het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

 

De preventiedienst wenst, in partnerschap, een bijdrage te leveren aan het lokaal integraal preventie- en veiligheidsbeleid met het oog op het voorkomen/beheersen van de criminaliteit, de onveiligheid en de onveiligheidsgevoelens.

 

Ze zal in partnerschap en op grond van de lokale noden en rekening houdend met de nationale, provinciale en zonale (politie) prioriteiten, een strategische veiligheids- en preventieplan voorbereiden en bijdragen aan de uitvoering en de evaluatie van het plan. De doelstellingen en projecten staan neergeschreven in het strategische veiligheids- en preventieplan dat het Gemeentebestuur met het Ministerie van Binnenlandse Zaken afgesloten heeft.

 

In het huidig plan 2014-2017 staan volgende prioriteiten omschreven nl. de administratief sanctioneerbare overlast, de sociale overlast (omgevingsbeheer, drugpreventie, burenbemiddeling), de aanpak van inbraak, gauwdiefstal,  fietsdiefstal en verkeersveiligheid.

 

De algemene doelstelling van de dienst is het vrijwaren van het leefklimaat waarin onwenselijk gedrag onmogelijk gemaakt wordt, minder of niet meer gedijt. De uitvoering is erop gericht constructief in te grijpen in of om te gaan met omgevingsfactoren en de uitbouw van samenwerking met diverse partners.

 

De preventiedienst neemt initiatieven die systematisch en doelbewust anticiperen op risicofactoren in functie van het bevorderen of behouden van het welzijn, de gezondheid en de veiligheid van de algemene of specifieke doelgroep.

 

 

De preventiedienst is actief in de volgende actiedomeinen:

 

 1. Acties omtrent preventie van woninginbraak (sensibiliseren, geven van technopreventief advies, preventie winkeldiefstal…);

 2. acties omtrent preventie van vermogenscriminaliteit (sensibiliseren gauwdiefstal, fietsdiefstal, diefstal van of vanuit de wagen,
  fietsen graveren, achtergelaten fietsen ophalen, samenwerking rond de fietsenstalling NMBS …);

 3. Acties rond alcohol- en drugpreventie i.s.m. diensten uit eigen organisatie, De Sleutel VZW, de scholen, dienst jeugdcultuur, jeugdclub, jeugdraad, en zowel gericht op gebruiker, op sleutelfiguren of op de organisatie (sensibiliseren en informeren naar diverse doelgroepen via acties, opvolgen samenwerkingsovereenkomst drughulpverlening, contacten met het werkveld onderhouden, workshops voor jongeren…);

 4. Acties rond de aanpak van kleine overlast om de leefbaarheid te vrijwaren: gericht sensibiliseren rond uitgaansoverlast, afvalpreventie en hondenpoep hondenhoekjes, mobiele urinoirs in uitgaanswijken, samenwerking in het kader van netheidcampagnes met de dienst milieu en de reinigingsdienst en concessionaris Horizon Net, sensibiliseren door gemeenschapswachten en jobstudenten…);

 5. Wijkoverleg: dienstoverschrijdend: overleg tussen wijkpolitie-reinigingsdienst-preventie-vrijwilligerswerking(vereenzaming) gericht op het optimaliseren van de communicatie tussen diensten, het uitwisselen van info tussen gemeente en politie en de snelle opvolging van meldingen;

 6. Sociaal overleg: dienstoverschrijdend: overleg tussen enerzijds de politie en anderzijds de sociale partners werkzaam in Knokke-Heist;

 7. Burenbemiddeling om opnieuw het gesprek op gang te brengen tussen 2 partijen uit dezelfde buurt en samen op zoek gaan naar een oplossing voor een concreet conflict;

 8. Acties ism de dienst jeugdcultuur: implementeren van het preventiebeleid;

 9. De preventiedienst helpt mee aan interne projecten rond de harmonisering van de politieverordeningen, uitschrijven van dienst overschrijdende processen zoals GAS, openbaar domein…;

 10. Diversen zoals meldingen doorgeven, uitvoeren acties preventiedienst …;

 11. Ad hoc samenwerking met provincie (gezondheidspreventie, witte lintjes (intra familiaal geweld), het IKWV met verdwaalarmbandjes en afvalzakjes, lokaal middelenbeleid, kusttoer risicogedrag bij jongeren…).

 

 

Lees meer:

 

Adresgegevens

de Vrièrestraat 26
Knokke-Heist 8300
Javascript is required to view this map.

Openingsuren

Elke werkdag van 8.30 - 12.00 uur en van 13.30 - 16.30 uur.

Contactgegevens

Tel.: 
050 630 473
Fax: 
050 630 159
E-mailadres: 
preventie@knokke-heist.be

Gerelateerde inhoud