Weer
14.2 °

Landinrichtingsproject Zwinpolders Nieuwe Watergang

LANDINRICHTINGSPROJECT ZWINPOLDERS  NIEUWE WATERGANG OPENBAAR ONDERZOEK

Naar aanleiding van de uitbreiding van het Zwin zijn ook voor de omgeving van het Zwin terreinwerken nodig. De plannen voor de terreinwerken zijn gebundeld in het landinrichtingsplan “Nieuwe Watergang” van de Vlaamse Landmaatschappij. De meeste werken beschreven in dat plan zijn bedoeld om verzilting van het grond- en oppervlaktewater, overstromingsschade en droogte in de uitgebreide Zwinomgeving te voorkomen.

Het document "Landinrichtingsproject Zwinpolders Nieuwe Watergang" ligt gedurende een periode van 01/03/2017 tot en met 30/03/2017 ter inzage voor het publiek bij de Milieudienst, Alfred Verweeplein 1 te 8300 Knokke-heist, gemeentehuis Knokke, 1ste verdieping (Zwin-LIP-watergang-OO-20170330-affiche.pdf).

Gedurende deze termijn kan iedereen zijn/haar opmerkingen en bezwaren met betrekking tot "Landinrichting Zwinpolders Nieuwe Watergang" meedelen aan het college van burgemeester en schepenen te Knokke-Heist.

In het kader van dit openbaar onderzoek wordt er eveneens een infomarkt (infomoment) georganiseerd. Deze grijpt plaats in het Cultuurcentrum Scharpoord Knokke-Heist, lokalen 101-102, Maxim Willemspad 1 te 8300 Knokke-Heist, op 15 maart 2017 van 16 uur tot 20 uur. Medewerkers van de Vlaamse Landmaatschappij, de Vlaamse Milieumaatschappij en de gemeente Knokke-Heist geven er uitleg over:

  • de geplande werken van het landinrichtingsplan Nieuwe Watergang;
  • de bouw (die al aan de gang is) van het nieuw pompgemaal voor de afwatering van de Zwinnevaart en de Isabellavaart;
  • het afkoppelen van de rioolaansluiting van de huizen in de omgeving van de Paulusvaart.

 

Meer informatie is terug te vinden op http://www.knokke-heist.be/natuur-en-milieu/natuur/zwin. Op deze pagina vindt u eveneens uitgebreide informatie rond de veranderingen in en rond Het Zwin.

Knokke-Heist, 01/03/2017
(get) De Burgemeester,
Graaf Leopold Lippens